Przedszkole w Lubaniu - Projekt MALUCH Plus - Biały Miś

Przejdź do treści
Projekt MALUCH +
Maluch+ 2021
Niepubliczne Przedszkole Biały Miś w Lubaniu uczestniczy w projekcie Maluch +2021.  Informacje o projekcie


Nazwa Programu

Program MALUCH +2021

Nazwa zadania

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku
Kwota dofinansowania
15 360,00 zł

Opis programu

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”  
realizowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- Moduł 4 - dofinansowanie funkcjonowania miejsc opiekiMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję „MALUCH+” 2021 do 450 mln zł
Wróć do spisu treści